Menu
LogowanieKonto na stronie zakłada
ADMINISTRATOR
Forum
Odp:Szukam swojego pochodzenia?
Aleksander Silesia Poland 05-10-12 08:34
Szukam swojego pochodzenia?
Maciej Warszawa 30-09-12 16:51
Witamy Macieja Gaj z Warszawy
Aleksander Silesia Poland 30-09-12 16:39
Witamy Marie Larisch z Warszawy
Aleksander Silesia Poland 12-05-12 15:03
Odp:Kobiety Rodu Larisch
Anna Stany Zjednoczone 21-03-12 19:01

Więcej ...
Online
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Tłumacz
Polish Czech English French German Portuguese Spanish

Copyright ? Larysz Site Family
All Rights Reserved
Powered by: Softdesign Studio

 
  • Strona rodu Larisch Larysz
  • Strona rodu Larisch Larysz
  • Strona rodu Larisch Larysz
  • Strona rodu Larisch Larysz
  • Strona rodu Larisch Larysz
  • Strona rodu Larisch Larysz
O RODZIE PDF Drukuj Email

Herb

Informacja encyklopedyczna:

Larisch, Larysz (spolszczona pisownia nazwiska) ? ród Larischów był mocno rozrodzony, był znany na Śląsku, w Czechach oraz w Austrii. Historycznie pochodzili z Tyrolu, gdzie byli właścicielami zamku Fragstein, nazwa tego zamku stała się ich pierwotnym nazwiskiem. W XIV wieku osiedlili się na Śląsku, w miejscowości Klisino w okolicach Głogówka, używali wtedy nazwisk Fragstein, panowie z Klisina (niem. Glaesen; von Glaesen- stąd polska nazwa herbu Glezyna) lub Larisch (na potomków Hilarego z Klisina). W XV wieku przenieśli się do nowej siedziby rodowej- do Naczęsławic. w XV wieku ród podzielił się na dwie linie: Fragstein oraz Larisch, ci pierwsi byli wójtami dziedzicznymi Głogówka. Larischowie podzielili się w XVI wieku na dwie linie: górnośląską z Naczęsławic (szlachecką i baronowską) oraz hrabiowską czesko-autriacką z Ligoty (Lhoty) w Księstwie Cieszyńskim. Linia z Ligoty używała później nazwiska Larisch-Moenich (Larisch-Mönich) i należała do najwyższej arystokracji austriackiej.

Bardziej szczegółowo o poczatkach Rodu, za opracowaniem Zofii Fragstein

Książe piastowski ? Henryk I Legnicki ożenił się z hrabianką Jadwigą von Andechs ?Meran, późniejszą świętą ( 1174-1243) Heinrich skolonizował Śląsk a z jego żoną przybyło wielu osadników z Tyrolu z Graubinden na Śląsk. Możliwe, że Fragsteinowie byli rycerzami albo rolnikami uprawiającymi winorośl, którzy na Śląsku nazwali się wg jakiegoś zamku czy miejscowości z ich ojczyzny- z Graubinden. Żeby wykluczyć niejasności trzeba podkreślić, że zarówno części terenu Graubinden należalo do Adechs- Meran, natomiast dzisiejsze miasto Meran nie ma nic wspólnego z dawniejszym hrabstwem Meran, chodzi tu raczej o Mirana w Austrii.

Okres osiedlenia się na Śląsku mniej więcej w 1200r przemawia na korzyść pogłosek o tyrolskim pochodzeniu, ponieważ do tego czasu nie stwierdzono kogokolwiek kto miałby w herbie noże do cięcia winorośli. Również dr.Heyer przyjmuje osiedlenie się rodu na Śląsku z Tyrolu. Pewności co do tego prawdopodobnie nigdy nie uzyskamy. Chyba, że jak to zwykle bywa pomoże nam jakiś przypadek. Siebmacher nie przyjmuje twierdzenia Bucelinusa o pochodzeniu rodziny von Fragstein z Graubinden mimo, że sporo ludzi w to wierzy, a przecież to twierdzenie polega tylko na określeniu nazwiska. On raczej uważa, że von Fragstein są rodowitymi ślązakami i spokrewnionymi z von Larisch i von Görlitz.Pogląd ten nie został bliżej uzasadniony , gdyż polega tylko na jednakowym herbie. Mimo tego wydaje się , że Siebmacher trafił w sedno gdyż również Paprocius podał takie przypuszczenie. W miedzy czasie zmarły płk. Rudolf von Fragstein und Niemsdorff w latach 1909 i 1910 korespondował intensywnie z kilkakrotnie już wspominanym dr Alfonsem Hayerem z Wrocławia. W tej korespondencji porusza się problem pochodzenia i na podstawie pierwotnych przypuszczeń, że Larisch i Fragstein pochodzą z jednego pnia ?powoli staje się to pewnością.

Taki sam herb i taka sama siedziba rodów były punktem zaczepienia dla tego przypuszczenia. Rodzina von Fragstein posiada w swoim herbie noże do cięcia winorośli i winogron. Takie same lub podobne herby posiada rodzina von Larisch.

2 lutego 1319 wystepuje ten sam herb tym razem jako pieczęć Arnolda namiestnika Głogówka. Jeszcze dzisiaj herb ten widnieje w herbie Głogówka jako herb miasta. Herb ten posiada trzy noże do cięcia winorośli w potrójnym szeregu , a także ozdobę hełmu orła wlocie . Miasto Głogówek posiada dzisiaj w swoim herbie między nożami winorośl.

Od tych wymienionych namiestników Głogówka pochodziła rodzina von Larisch. Dr.Hayer udowodnił to na podstawie szeregu rejestrów. Dla lepszej orientacji musimy zająć się teraz historią powstania nazwiska von Larisch.

Namiestników Głogówka w roku 1300 tytułowano tylko imieniem. W 1311r wspomniano po raz pierwszy jakiegoś Gotryda sołtysa w Gläsen [ Klisino]nastepnie występuje szereg namiestników z Głogówka braci, którzy czasami zwani byli tylko namiestnikami, czasami synami Gotfrida z Gläsen ,czasami jako Arnold albo Heinrich z Gläsen.

Około 1318 zgodnie z tym powstał zwyczaj stosowania nazwiska von Gläsen dla namiestników Głogówka. W ciągu tego wieku ukazują się rody von Gläsen, z Grotsch i z Nimsdorf [ Naczęsławice] także z Guetern , a więc w majątkach które póżniej wymieniano jako własność rodziny von Fragstein. Z urzędu namiestnikow Głogówka wydaje się, że w tym okresie zrezygnowali.

W 1368 po raz pierwszy występuje Hilarius von Gläsen zwany również Laris von Nimsdorf. I tutaj jest prapoczątek nazwiska Larisch= Laris ( zdrobnienie od Hilarius).

1371 wymienia się rycerza Hilariusa inaczej Laris von Nimsdorf oraz Gunceliusa von Gläsen i ich braci Czypo , Petrus, Otto oraz Franzcodziedzice von Gläsen i Vroblyn. Na podstawie tego możemy prześledzić jak potomkowie poszczególnych braci obok ich imion i nazwiska von Gläsen również posługiwali się nazwiskiem swoich ojców a w końcu z określenia Gläsen zrezygnowali a imię ojca zachowali jako nazwisko. Tak więc potomkowie Hilariusa posiadają nazwisko Laris np. Heinze Laris, Czips syn Nicolausa nazywa się Nicolaus Czips, Patrasch (Petrus) syn Hansa: Hans Patrasch.

Jeśli przyjmie się pochodzenie Fragsteinów od namiestników Głogowka a więc pokrewieństwo rodowe z Larischami to wytłumaczalne jest że nie używają nazwiska Larisch, ponieważ przysługuje ono tylko potomkom Hilariusa.

Drugi w kolejności wymieniany brat Hilariusa Gläsen Czips von Gläsen sprzedał w 1417 swój majątek Leipe koło Grotkau zwany również Leippo, Lipe, Leippow. Również syn Czipsa- Nicolaus Czips von Gläsen zmarły w 1452r także miał swój udział w tych majątkach.

W 1506 występują Lupen, Lipa, Lupa zwani również Lupa von Nimsdorf. Nie da się udowodnić, że chodzi tu o potomków Leiper z Gläsen. Herb oraz przydomek Nimsdorf za tym przemawiają. Lupowie są rodziną von Fragstein. Wymienia się w 1506 r. -Wenzel Lupa von Niemsdorf, potem braci von Lupen oraz braci Lupen von Nimsdorf. W 1560Victoryn Francksteyn zwany Lupa von Naczeslawic ( Nimsdorf) był kapitanem w Głogówku, w 1579 był nadleśniczy Hans ( Jan) von Fragstein występujący pod nazwiskiem Johanes Lupa .

Nazwisko Fragstein ukazało się już w 1448r. występują tutaj Nicolaus Michael Fragstein. Nicolaus posiadał urząd dworski u żony księcia Konrada Czarnego z Oels. Poza tym Nicolaus jest również używanym imieniem u von Gläsen np. Nicolaus Czip. Możliwym jest, że Lupen ( gałąź von Gläsen) potomkowie Czipsa przyjęli nazwisko Fragstein celem odróżnienia się od innych odgałęzień von Gläsen. Podkreślaliśmy już, że w tym samym czasie Lupen i Fragstein zamieszkiwali majątki Nimsdorf oraz Grötsch( Grodzisko), podobnie jak Larisch, które wcześniej należały do rodu Larisch i Gläsen .Że Fragstein - Lupen - Larisch - Gläsen są prastarym rodem śląskim jak przypuszcza Siebmacherzaprzecza temu Hayer. Wg jego opini przywędrowali namiestnicy Głogówka z zachodu. Jeśli on tutaj zaznacza, że przybyli oni z doliny Inn od Fragsteinów to pogląd ten jest przez wielu stawiany w wątpliwość. Za pochodzeniem niemieckim przemawiają niemieckie imiona: Konrad, Arnold, Peter, Gottfried, które to imiona na Górnym Śląsku są bardzo rzadkie i natychmiast rzucają się w oczy. Dalej za niemieckim pochodzeniem przemawia niemieckie nazwisko. Polski badacz Władysław Zemkowicz również przypuszcza że von Gläsen przywędrowali z terenów niemieckich- on uważa Hessen za ojczyznę von Gläsen dochodząc do tego przekonania zupełnie innymi badaniami. Zwolennicy starego pokolenia przodków przyjmują tę teorię z radością natomiast sceptyków nigdy się nie uda przekonać. A badaczom rodów pozostają dalsze badania.

Co jest prawdą?

Aleksander

 
Forum